Waarom God er ook voor jou is

Het is misschien een vreemd idee dat God graag wil dat je Hem leert kennen. Er zijn ongeveer 7 miljard mensen op de wereld en elke dag komen er ongeveer 209.000 mensen bij. Nederland telt meer dan 16 miljoen inwoners, de regio Beverwijk-Castricum-Heemskerk meer dan 100.000. Waarom zou God jou belangrijk vinden, tussen al die mensen van alle tijden? Toch is het zo.

Met ons verstand is dat moeilijk te bevatten. Ook in de tijd van Jezus vonden mensen dat lastig. Paulus, een volgeling van Jezus, schreef daar iets over in een brief aan de gelovigen in de plaats Efeze:
“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”

God is er voor iedereen. Ook al denk je dat je Hem niet nodig hebt, dat je er niet toe doet, dat Hij je niet ziet zitten, dat God de schuld heeft van ziekte en ellende in de wereld of in jou leven. Of je denkt dat je niet zo’n ‘heilig type’ bent, dat God zich beter eerst met een ander kan bezighouden. Of dat je eerst je leven op orde moet hebben voordat je God erbij roept.

Je bent niet de enige die dat denkt. Toch is God zo onbegrijpelijk groot dat Hij weet wie je bent en wil dat je ervoor kiest om bij Hem te horen. Om dat mogelijk te maken heeft de Zoon van God zelfs op aarde geleefd, is vermoord en daarna teruggekomen uit het dodenrijk. Ook weer zoiets onbegrijpelijks.

Dus. Denk er eens over na. We praten er graag een keer verder over.

Jij en geloven
Wat doe je als je gelooft