Wat geloven wij

Wij geloven dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij ziet ons allemaal en vindt ons allemaal belangrijk. Ook jou en ook u. Hij kijkt er naar uit om Zijn zegen aan je te geven. Dat kan als je ervoor kiest om bij Hem te horen.

Wij geloven dat de bijbel Gods woord is. We kunnen daarin lezen hoe we met dagelijkse dingen moeten omgaan, hoe we God beter leren kennen. Ook leren we wat Gods plan is voor onze levens en voor de wereld. De bijbel staat vol met grote ‘instructies’ en liefdesverklaringen voor alle mensen van alle tijden. Tegelijk is het een heel persoonlijk boek over het leven en de dood van Jezus en de betekenis daarvan voor alle mensen. Niemand uitgezonderd.

De grootste liefdesverklaring van God is dat Zijn zoon Jezus voor ons de hemel heeft verlaten en op aarde heeft geleefd. Vanaf zijn geboorte stond vast dat Hij ons heel veel dingen zou uitleggen en leren en uiteindelijk zou sterven. Maar daar is het niet bij gebleven: Hij heeft voor ons allemaal gevochten in het dodenrijk én gewonnen. Alleen daardoor kunnen jij en ik op een heel bijzondere manier contact hebben met God. Daar denken we over na als we het Heilig Avondmaal vieren. We worden daar altijd een beetje stil van ...

Geloven is een kwestie van je eigen keuze maken voor God. En als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Op de bijbelse manier, dus helemaal kopje onder. Daar komt onze naam vandaan: baptist is afgeleid van het Griekse woord voor dopen.

God is onze hemelse vader. Als je voor God kiest, dan ben je Zijn kind. Dat betekent dus dat we door Zijn liefde allemaal familie zijn ... In onze gemeente noemen we elkaar daarom vaak ‘broeder’ of ‘zuster’. Dat komt misschien een beetje raar over als je het niet gewend bent. Maar zo zit dat dus.

Wie zijn wij
Wat zijn baptisten
Unie van Baptisten Gemeenten